ANBI STATUS

Dorpsboerderij Nieuwkoop is nog niet erkend als ANBI.
Dit betekent dat het door de belastingdienst momenteel nog niet als 'algemeen nut beogende instelling' is aangewezen.
Wij hopen deze status snel te kunnen bemachtigen.

De schenkers aan de kinderboerderij kunnen dan gebruik maken van fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).


Vanwege de ANBI status publiceerd dorpsboerderij Nieuwkoop de beleidsplannen:

vrijwilligersbeleid Dorpsboerderij Nieuwkoop 1.pdf

Beleidsplan 2019-2025.pdf